Tổng lượt: 122570
Đang truy cập: 667
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN > Tín dụng

Cho vay du học

Mô tả sản phẩm:
-          Là việc tài trợ vốn cho các cá nhân có nhu cầu du học tại chỗ hoặc du học nước ngoài.
 
Đối tượng và điều kiện:
-          Là cá nhân người Việt Nam.
-          Giấy tờ chứng minh người đi du học được cơ quan giáo dục nước ngoài chấp thuận vào học;
-          Có tài sản tài sản đảm bảo của chính người vay hoặc Có tài sản đảm bảo cho khoản vay của chính người vay hoặc thân nhân của người vay;
-          Có nguồn thu nhập để trả nợ cho Kienlongbank;
-          Các điều kiện khác theo quy định Kienlongbank;
 
Đặc tính sản phẩm:
-          Thời hạn cho vay: tối đa 96 tháng.
-          Loại tiền vay: Việt Nam đồng (VND).
-          Mức cho vay: tối đa 100% chi phí du học.
-          Lãi suất: Theo quy định của Kienlongbank tại từng thời điểm.
-          Phương thức trả nợ: gốc trả cuối kỳ/nhiều kỳ; tiền lãi trả hàng tháng tính theo dư nợ giảm dần. Phương thức trả cuối kỳ chỉ áp dụng cho vay ngắn hạn.
 
Hồ sơ :
-          Giấy đề nghị vay vốn: Theo mẫu của Kienlongbank;
-          CMND, hộ khẩu /KT3 của người vay;
-          CMND, hộ khẩu (nếu chưa đi học) hoặc Hộ chiếu, visa của người đi du học;
-          Giấy tờ chứng minh quan hệ của người vay và người du học: Hộ khẩu, giấy khai sinh…;
-          Hồ sơ, tài liệu liên quan đến đến du học: Giấy trúng tuyển, Chương trình học, Giấy chấp thuận và thông báo đóng học phí của nhà trường,…;
-          Giấy tờ chứng minh thu nhập để trả nợ của người vay;
-          Hồ sơ tài sản đảm bảo;
-          Hồ sơ khác theo yêu cầu của Kienlongbank (nếu có).

 


TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Xem theo ngày: