Tổng lượt: 117013
Đang truy cập: 524

Cho vay đầu tư tài sản cố định

1. Mô tả:

Cho vay đầu tư tài sản cố định là sản phẩm vay trung dài hạn đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư tài sản cố định như máy móc, nhà xưởng,…

2. Đối tượng và điều kiện:

      - Khách hàng là các tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài.

      - Có năng lực pháp luật dân sự.

      - Có đăng ký kinh doanh theo pháp luật.

      - Có trụ sở hoạt động trên cùng địa bàn hoạt động của các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Kiên Long.

3. Đặc tính của sản phẩm:

      - Thời hạn cho vay: Trung, dài hạn.

      - Loại tiền: VND

      - Phương thức cho vay: Từng lần.

      - Lãi suất: Theo quy định từng thời kỳ của Ngân hàng Kiên Long.

      - Giải ngân: Theo tiến độ.

4. Hồ sơ vay vốn:

      - Giấy đề nghị vay vốn

      - Phương án kinh doanh

      - Giấy tờ pháp lý của khách hàng

      - Báo cáo tài chính

      - Bản sao giấy tờ tài sản đảm bảo

      - Các giấy tờ khác theo yêu cầu của Ngân hàng.


TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Xem theo ngày: