Tổng lượt: 117002
Đang truy cập: 519
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN > Tín dụng

Cho vay sản xuất kinh doanh

Mô tả sản phẩm
Là việc tài trợ vốn đối với khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho mục đích hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ phù hợp với quy định của pháp luật.
 
Đối tượng và điều kiện
-          Cá nhân người Việt Nam, hộ gia đình,tổ hợp tác, cá nhân nước ngoài
-          Phương án sản xuất, kinh doanh khả thi;
-          Có vốn tham gia vào phương án, dự án sản xuất kinh doanh;
-          Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp;
-          Khả năng tài chính đảm bảo hoàn trả nợ vay;
-          Có tài sản thế chấp, cầm cố.
 
Đặc tính sản phẩm
-          Thời hạn cho vay: Căn cứ vào chu kỳ sản xuất, kinh doanh.
-          Loại tiền vay: Việt Nam đồng (VND), ngoại tệ.
-          Mức cho vay: theo nhu cầu vốn của phương án, dự án sản xuất kinh doanh và giá trị TS đảm bảo của khách hàng.
-          Lãi suất: Theo quy định của Ngân hàng Kiên Long tại từng thời điểm.
-          Phương thức trả nợ: linh hoạt.
 
Hồ sơ vay vốn:
-          Giấy đề nghị vay vốn: Theo mẫu của Ngân hàng Kiên Long.
-          Hồ sơ pháp lý: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu/KT3, Giấy đăng ký kết hôn/xác nhận độc thân ... của người vay, người hôn phối và bên bảo lãnh (nếu có).
-          Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề.
-          Hồ sơ tài sản thế chấp, cầm cố.
-          Phương án kinh doanh, dự án đầu tư.
-          Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn: Hợp đồng mua hàng, Hóa đơn, chứng từ (nếu có).. 

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Xem theo ngày: